ENG I GER I SLO
SLO

Predgovor


Dobrodošli na spletnem mestu WishCAM Beta. Pred vami so pogoji uporabe tega spletnega mesta, ki so za včlanjene uporabnike (fotografe) in preostale uporabnike tega spletnega mesta (iskalce, povpraševalce, naključne obiskovalce itd.) različni ter ločeni.

Z dostopanjem in uporabo tega spletna mesta potrjujete, da ste te pogoje uporabe prebrali, jih razumete in se z njimi strinjate. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji, z ali brez predhodnega obvestila, ob morebitni spremembi poslovnih okoliščin, relevantne zakonodaje, nadaljnjega razvoja spletnega mesta ipd.., pogoje uporabe spremenimo. Na spletnem mestu bodo vselej objavljeni aktualni pogoji uporabe. Vaša odgovornost je, da redno spremljate spletno mesto in ste pozorni na morebitne spremembe pogojev uporabe.

PROSIMO, DA TE POGOJE UPORABE NATANČNO PREBERETE, SAJ VSEBUJEJO POMEMBNE INFORMACIJE V ZVEZI Z VAŠIMI ZAKONSKO DOLOČENIMI PRAVICAMI IN DOLŽNOSTMI TER DOLOČBO O REŠEVANJU MOREBITNIH SPOROV.

Beta različica


WishCAM trenutno deluje v Beta različici, zato je možno, da nekateri deli spletnega mesta ter nekatere storitve in hiperpovezave še ne delujejo brezhibno ter tako, kot so opisane v teh pogojih uporabe. Na nekaterih delih spletnega mesta so dela še v teku, zato je ponekod možen pojav napak različnih oblik.

WishCAM bo deloval v Beta različici vse dokler ne bodo odpravljene vse tehnične napake in implementiran, preizkušen ter kot varen potrjen sistem plačevanja.

Prosimo vas za razumevanje in se vam zahvaljujemo za potrpežljivost. V kolikor naletite na kakšno napako in nam le-to želite javiti, lahko to storite z elektronskim sporočilom na info@wishcam.com ali preko te kontaktne forme.

Vse storitve na tem spletnem mestu so do izteka Beta različice popolnoma brezplačne. Nekatere bodo ob lansiranju končne različice postale plačljive, vendar samo za včlanjene uporabnike (fotografe).

Pogoji uporabe bodo ob lansiranju končne različice WishCAM-a ponekod dopolnjeni in/ali spremenjeni. Do tistega trenutka veljajo določbe in pogoji kot zapisani v nadaljevanju. Ob spremembi teh pogojev bo nova različica objavljena na tem mestu in stopi v veljavo z dnem objave.

Definicije pojmov


Uporabniki – vsi obiskovalci in uporabniki spletne strani, tako povpraševalci kot fotografi, pa tudi naključni obiskovalci.

Povpraševalci in/ali iskalci – vsi uporabniki spletne strani, ki le-to uporabljajo za iskanje in kontaktiranje fotografov (v nadaljevanju povpraševalci ali iskalci).

Fotografi – vsi uporabniki, ki so včlanjeni v WishCAM in vpisani v WishCAM-ov imenik/bazo fotografov (v nadaljevanju člani ali fotografi).

WishCAM – spletno mesto www.wishcam.com in vse njegove pod-povezave (v nadaljevanju WishCAM).

Uporabniška konzola – del spletne strani, namenjen včlanjenim uporabnikom (fotografom), kjer le-ti lahko urejajo svoje uporabniške podatke, prikazane vsebine in razne nastavitve.

Naročniški paket – plačilo, s katerim si fotograf odklene prikazovanje kontaktnih informacij povpraševalcev v prejetih povpraševanjih za neko časovno obdobje. Število odklepov je v tem času neomejeno.

Posamični odklep – enkratni odklep oz rakritje kontaktnih informacij povpraševalca v enem prejetem povpraševanju (v nadaljevanju odklep).

RKI. – razkritje kontaktnih informacij povpraševalca/-ev v prejetem povpraševanju (v nadaljevanju RKI.).

Fotografske vsebine - so vse vsebine, ki jih fotograf naloži na spletno mesto, tako slikovne kot tekstovne vsebine, bodisi javno prikazane ali nejavno prikazane (v nadaljevanju fotografske vsebine).

Uporabniške vsebine - so vse vsebine, ki jih ustvarijo vsi ostali uporabniki razen fotografov, torej povpraševalci, obiskovalci itd. Te vsebine so oddana povpraševanja, priporočila, komentarji ipd. (v nadaljevanju uporabniške vsebine).


Kaj je WishCAM - in kaj ni


WishCAM je posredniško spletno mesto za povezovanje iskalcev fotografov z včlanjenimi fotografi. Je neodvisna, nevtralna platforma, kjer lahko fotografi promovirajo svoje izdelke, storitve in podjetja javnosti, ta pa jih na tem spletnem mestu lahko enostavno najde in z njimi stopi v kontakt. WishCAM ne ponuja izdelkov in storitev svojih članov ter ne garantira za njihovo kakovost, jih le posredno prikazuje. WishCAM nobenih članov ne podpira prednostno, na kakršenkoli način, vsi so obravnavani enakovredno.

WishCAM ni arhivsko spletno mesto in se kot takšno tudi ne uporablja. WishCAM ne nosi nikakršne odgovornosti za morebitno izgubo, poškodovanje ali uničenje naloženih vsebin. Opozarjamo pa, da bo vsaka naložena slika avtomatsko predelana za optimalni prikaz in delovanje spletnega mesta, kar lahko pomeni tudi zmanjšanje njene kvalitete.

POGOJI UPORABE ZA OBISKOVALCE


1. Oddaja povpraševanja


Ko iskalec na spletni strani WishCAM preko povpraševalnega obrazca izbranim fotografom odda povpraševanje za njihove fotografske storitve, se strinja in potrjuje, da:

 • je polnoletna oseba, torej stara 18 let ali več oziroma, da so starši oz. zakoniti skrbniki seznanjeni z njegovo/njeno oddajo povpraševanja;

 • je pred oddajo povpraševanja prebral potrebne informacije na profilu izbranega fotografa;

 • bodo vsi v povpraševalnem obrazcu vnešeni podatki ob oddaji povpraševanja takoj posredovani fotografu;

 • je seznanjen z dejstvom, da je prejemanje povpraševanj in povpraševalčevih kontaktnih podatkov za fotografe plačljiva storitev;

 • so vsi v oddanem povpraševanju posredovani podatki resnični in točni;

 • zaradi neresničnih podatkov, ki so navedeni v povpraševanju, lahko fotograf oz. več fotografov utrpi finančno škodo in, v kolikor je ugotovljeno, da je prišlo do kršitve navajanja neresničnih podatkov sme WishCAM od povpraševalca zahtevati povračilo stroškov škode, ki je zaradi tega dejanja nastala.


2. Uporaba in posredovanje osebnih podatkov


WishCAM se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost vseh svojih uporabnikov. Zbrane osebne podatke bo WishCAM uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja.

WishCAM spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnega mesta www.wishcam.com, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Varstvo osebnih podatkovi uporabnikov je eno izmed področij, ki mu WishCAM posveča veliko skrb in pozornost, saj se zaveda njegove občutljive narave.

WishCAM za potrebe opravljanja storitev (oddaja povpraševanja s strani iskalca, obdelava le-tega s strani WishCAM-a in posredovanje izbranim fotografom), ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje podatke povpraševalcev:

 • elektronski naslov,
 • ime in priimek,
 • telefon,
 • spol,
 • začetek fotografiranja (datum in ura),
 • konec fotografiranja (datum in ura),
 • tip dogodka,
 • željen cenovni razred,
 • dodatne želje po dodatnih storitvah,
 • državo bivanja;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v spletne obrazce.

Vsi zgoraj omenjeni podatki so ob oddaji povpraševanja posredovani vsem s strani povpraševalca izbranim fotografom. Z oddajo povpraševanja preko povpraševalnega obrazca se povpraševalec tega zaveda in s tem strinja.

Fotografi so ob včlanitvi s strani WishCAM-a seznanjeni, da je nadaljnje posredovanje podatkov, ki jih prejmejo v prejetih povpraševanjih, popredpisih, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, strogo prepovedano in jamčijo, da tega ne bodo v nobenem primeru storili, razen ob izrecnem pisnem dovoljenju povpraševalca.

Za morebitne fotografove kršitve teh pogojev WishCAM ne odgovaja.

3. Piškotki in IP naslovi


WishCAM vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne strani dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje povpraševanja in naročila in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne strani in se izbriše po eni uri neaktivnosti. WishCAM lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne storitve, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere vsebine si je že ogledal, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. WishCAM lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti WishCAM zbira tudi IP naslove, s katerih uporabniki dostopajo do spletne strani.

4. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov
in zasebnosti uporabnikov


WishCAM je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne storitve. WishCAM ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevali državni organi, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno v sodnih postopkih ali postopkih pred drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov WishCAM-a.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob oddaji povpraševanja, vključno z vsebino povpraševanja, bodo sicer posredovani izbranim fotografom, a izven tega dejanja varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. WishCAM teh podatkov ne bo uporabil za namene, ki bi kakorkoli škodovali uporabniku ali drugi vpleteni osebi. WishCAM podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se je uporabnik predhodno naročil oz. je s prejemanjem teh izrecno soglašal. WishCAM lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

5. Arhiviranje podatkov


WishCAM osebne podatke uporabnikov vodi v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo, a največ 5 let.

6. Izvajanje politike zasebnosti


WishCAM ima skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s politiko zasebnosti, interno pa še z dodatnim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Vse pri podjetju WishCAM redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili tega pravilnika in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov ter dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne storitve. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z WishCAMom.

7. Varstvo otrok


WishCAM je spletna stran, ki je primarno namenjena polnoletnim uporabnikom, torej osebam, ki so dopolnile 18 let in/ali starejšim. Uporaba določenih storitev je dovoljena tudi osebam mlajšim od 18 let, a le ob priloženem pisnem potrdilu staršev oz. zakonitih skrbnikov.

Del spletne strani, ki je namenjen fotografom in zahteva registracijo oz. včlanitev v WishCAM, je namenjen polnoletnim osebam, torej z dopolnjeno starostjo 18 let ali več. Včlanitev oseb, mlajših od dopolnjenega 18. leta starosti, je dovoljena le ob priloženem pisnem potrdilu staršev oz. zakonitih skrbnikov. Včlanitev oseb, mlajših od 15 let ni dovoljena.

Del spletne strani, ki je namenjen iskalcem fotografov in je povsem javnega značaja, je namenjem širši populaciji. Starost iskalcev, povpraševalcev in naključnih uporabnikov se ne preverja.

WishCAM brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne sprejema kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako WishCAM tretji osebi ne sme izdajati podatkov, prejetih od otrok; izjema so starši oziroma zakoniti skrbniki.

WishCAM spletni javnosti ponuja prost dostop do vseh svojih fotografskih vsebin, tudi takšnih, ki so morebiti škodljive za psihološki razvoj otrok, a izključujoč vsakršne pornografske vsebine.

Starši oz. zakoniti skrbniki otrok morajo sami poskrbeti za nadzor in varnost le-teh ter njihovo nezmožnost dostopanja do spletnih mest z njim neprimerno vsebino. WishCAM ne odgovarja in ne more odgovarjati za posledice, ki bi jih morebiti utrpeli otroci, ki so nenadzorovano obiskali spletno mesto WishCAM.

8. Prikazovanje vsebin občutljive narave


WishCAM zaradi narave ponujenih storitev dovoljuje prikazovanje določenih vsebin, ki niso primerne za otroke ali psihofizično motenim osebam, ki bi jim prikazane vsebine lahko škodile.

Prikazovanje golote in erotičnih vsebin je dovoljeno, vendar znotraj določenih omejitev. Golota in erotične vsebine so dovoljene, v kolikor gre za umetniško upodobitev ali znanstveni prikaz le-teh. Pornografske vsebine ter prikaz spolovil je izrecno prepovedano. WishCAM si pridržuje pravico do cenzure vsakršnih vsebin, ki niso znotraj teh pogojev.

Vsakršno prikazovanje vsebin, ki spodbujajo ali razpihujejo sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini na WishCAM-u ni dovoljeno in je cenzurirano.

WishCAM ne odgovarja za morebitne škodljive psihofizične učinke prikazanih vsebin na svoje uporabnike. Vsi uporabniki to spletno mesto uporabljajo na lastno odgovornost.

9. Pravica do obveščanja


Povpraševalec ima pravico do neplačljivih informacij o njegovih osebnih podatkih, s katerimi razpolaga WishCAM, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov. Vsa vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe osebnih podatkov, se lahko naslovijo na elektronski naslov (registrations@wishcam.com) ali pošljejo po redni pošti na naslov podjetja WishCAM.

Obvestila o stanju povpraševanja: WishCAM si pridržuje pravico, da uporabnika obvešča o stanju njegovih povpraševanj.

Reklamna sporočila: po prijavi na obvestila bodo povpraševalčevi ime, telefonska številka in elektronski naslov z njegovim predhodnim soglasjem uporabljeni v reklamne namene, dokler se iz obveščanja ne bo odjavil. Na prejemanje reklamnih sporočil se povpraševalec lahko prijavi ob oddaji obrazca za povpraševanje ali preko kontaktne forme pod zavihkom »Kontakt«.

Povpraševalec se iz reklamnih sporočil lahko odjavi tako, da za to zaprosi WishCAM preko zgoraj omenjenega kontaktnega obrazca, s poslanim sporočilom na elektronski naslov newsletter@wishcam.com, ali pa s klikom na povezavo ‘Odjava’ na dnu prejetega reklamnega e- sporočila.

Avtorske in druge pravice


WishCAM ne daje nobenih zagotovil ali garancij za točnost, pravilnost ali zanesljivost vsebin, objavljenih na tem spletnem mestu. WishCAM ne more zagotoviti, da so vse osebe, imetniki blagovnih ali storitvenih znamk ali avtorji avtorskih del, ki so prikazani na slikah, na objavo tudi pristali in za to ne nosi nobene odgovornosti. Če se na našem spletnem mestu pojavi vaša fotografija ali blagovna ali storitvena znamka ali avtorsko delo, nam za objavo, v katero niste privolili in želite, da se odstrani, pišite na mail legal@wishcam.com in v poslanem sporočilu dopišite URL naslov do zadevne vsebine. Navedite razloge, zakaj zahtevate odstranitev spornih vsebin in WishCAM si bo prizadeval, da težavo reši z zadevnim uporabnikom.

WishCAM ne ugotavlja imetništva avtorskih pravic glede katere koli naložene vsebine na tem spletnem mestu. Če menite, da je bila vaša avtorska pravica kakorkoli kršena, nam o tem pošljite obvestilo. Obvestilo naj vsebuje dokazno gradivo, ki potrjuje, da je bila avtorska pravica kršena. Obvestilo naj vsebuje tudi:

 • identifikacijo avtorskega dela oz. reprezentativni seznam vseh ostalih del, na katerih naj bi bile/so kršene avtorske pravice in naj bi bile odstranjene s spletnega mesta;

 • URL naslov do zadevne podstrani;

 • zadostno število informacij o pritožniku tako, da lahko WishCAM pritožnika ustrezno kontaktira, kot recimo poštni naslov, telefon, e-poštni naslov ipd.;

 • izjavo, da pritožnik v dobri veri verjame, da za naveden sporni način uporabe vsebine ni bilo dano ustrezno dovoljenje oz. prenos pravice s strani imetnika avtorskih pravic, njegovega zastopnika oz. za to ni zakonske podlage; in

 • izjavo, da so informacije v podanem obvestilu resnične in točne ter,

 • da ima pritožnik s strani imetnika avtorskih pravic vsa potrebna in veljavna pooblastila za zastopanje imetnika pravic.

Obvestilo in z zgoraj navedenimi prilogami lahko v digitalni obliki pošljete na legal@wishcam.com.

WishCAM v primeru ugotovljene kršitve avtorske pravice naloženega dela ni odškodninsko odgovoren. Odškodninsko odgovornost nosi uporabnik, ki je to delo naložil na spletno mesto.

10. Pritožbe in spori


WishCAM zagotavlja obravnavo morebitnih pritožb, ki jih lahko uporabnik sporoči na elektronski naslov registrations@wishcam.com. WishCAM bo v treh delovnih dneh potrdil, da je pritožbo prejel in sporočil uporabniku predviden časovni okvir reševanja zahtevka.

V kolikor morebitnih sporov med podjetjem WishCAM in uporabnikom ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, se bodo ti reševali pred stvarno pristojnim sodiščem v Mariboru.

POGOJI UPORABE ZA FOTOGRAFE


1. Članstvo


Včlanitev in uporaba WishCAMA je brezplačna. Za iskanje fotografov ter pošiljanje povpraševanj se v WishCAM ni potrebno včlaniti. Nasprotno se fotografi, ki si želijo ustvariti portfelje in se pojavljati v iskalnih zadetkih ter prejemati povpraševanja, v WishCAM morajo včlaniti oz. si narediti uporabniški račun. Včlanitev v WishCAM v nobenem pogledu ni zavezujoča.

Če se fotograf odloči za včlanitev in ustvaritev uporabniškega računa, se strinja, da samostojno ohranja varnost gesla in svojo identifikacijo ter je v celoti odgovoren za vse aktivnosti, ki potekajo preko njegovega računa. Ob včlanitvi se tudi strinja z WshCAM-ovo Politiko zasebnosti ter varovanju osebnih podatkov in drugimi predpisi ter jih tudi sprejema.

V WishCAM se lahko včlanijo polnoletne osebe, ki so dopolnile 18 let. Včlanijo se lahko tudi mlajše osebe, vendar le s pisnim privoljenjem staršev oz. zakonitih skrbnikov. WishCAM ob včlanitvi ne preverja in niti ne more preveriti resničnosti osebnih podatkov včlanjene osebe, zato v zvezi s tem ne nosi nobene odgovornosti. Starši oz. zakoniti skrbniki nosijo odgovornost za ustrezno in pravilno včlanitev svojih varovancev tako, da ob njihovi prijavi na subsriptions@wishcam.com pošljejo skenirano pisno potrdilo o skrbništvu ter pisno privolitev za včlanitev. Včlanitev oseb mlajših od 15 let v nobenem primeru ni dovoljena.

Včlanjeni uporabniki so sami odgovorni za vse vsebine in podatke, ki jih posredujejo WishCAM-u za namen objave, vključujoč slike, osebne informacije, sporočila, dopolnitve iskalnih prikazov in druge vsebine, ki jih naložijo na spletno mesto ter tako dajo na vpogled javnosti. WishCAM si pridržuje pravico do pregleda in morebitnega izklopa vseh vsebin, tudi osebnih sporočil, ki jih uporabnik naloži na spletno mesto, v kolikor bo ugotovljeno, da so kršeni katerikoli izmed WishCAM-ovih pogojev.

Z včlanitvijo v WishCAM in s strinjanjem s temi pogoji uporabniki jamčijo, da imajo vsa potrebna pooblastila, licence in pravice, da smejo kopirati, hraniti, objaviti, prikazovati in kakorkoli drugače uporabljati svoje naložene vsebine.


Prenehanje članstva


Včlanjen uporabnik (fotograf) lahko svoje članstvo kadarkoli prekliče, kar pomeni izbris njegovega uporabniškega računa iz iskalnih zadetkov ter z njim povezanim podatkov, tako osebnih kot tudi slikovnih portfolijev. To lahko stori tako, da v svoji uporabniški konzoli stisne gumb “izbris profila” ali pa pošlje pisni zahtevek na registrations@wishcam.com. WishCAM zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne storitve v okviru politike o zasebnosti varuje tudi po preklicu članstva.

Preklic članstva mladoletnih oseb morajo s pisnim preklicem izvršiti njihovi starši oz. zakoniti skrbniki.

Fotograf se ob včlanitvi strinja, da sme WishCAM ob kateremkoli času, z razlogom ali brez, začasno zamrzniti ali celo izbrisati njegov uporabniški račun in vse z njim povezane podatke, v kolikor bi bilo ugotovljeno, da uporabnik krši katerekoli izmed WishCAM-ovih pogojev. Wishcam si pridržuje pravico do začasne omejitve dostopa do uporabniškega računa, v kolikor se pojavi sum kakršnekoli zlorabe le-tega. WishCAM si pridržuje pravico do izbrisa uporabniškega računa katerekoli osebe, za katero je bilo ugotovljeno, da je ponavljajoči kršitelj.

2. Avtorske pravice


Z dajanjem/posredovanjem fotografskih in drugih slikovnih vsebin WishCAM-u člani le-temu dodeljujejo pravico do uporabe, reprodukcije, spremembe resolucije, prenosa, javnega prikaza in predelave vsebin za namene brezhibnega delovanja spletnega mesta. WishCAM sme prejete vsebine brez ovir nadalje uporabiti za namene promocije in oglaševanja, posredno ali neposredno, materialno ali digitalno, vključno in predvsem na družabnih omrežjih, kot so Facebook, Twitter ipd., in s temi povezanimi aplikacijami.

Člani s posredovanjem svojih avtorskih vsebin WishCAM-u NE dodeljujejo pravico do nadaljnje prodaje slikovnih vsebin.

Člani s posredovanjem svojih avtorskih vsebin WishCAM-u dodeljujejo le materialne pravice za nadaljnje prikazovanje teh vsebin na spletnem mestu www.wishcam.com ter v digitalne in tiskane promocijske namene.

Vsak član razume in se strinja, da lahko WishCAM vse naložene vsebine za namen vodenja poslovnih evidenc in ohranjanja dokazov o spletnih aktivnosti arhivira za neomejen čas. Vse uporabnikove vsebine in zgodovina spletnih aktivnosti se v arhivu hranijo tudi po morebitnem fotografovem izbrisu iz spletnega mesta.


3. Uporabniške vsebine


Vsi uporabniki spletnega mesta WishCAM-u dodeljujejo trajno in brezplačno pravico za nadaljnjo uporabo vseh uporabniških vsebin, ki so nastale ob njihovi uporabi spletnega mesta, vključujoč komentarje, priporočila, kritike ipd. WishCAM si pridržuje pravico do sprememb, izbrisa ali zamrznitve uporabniških vsebin iz kakršnega koli razloga.

4. Druge vsebine


Imetnik pravic nad vsemi ostalimi vsebinami na tem spletnem mestu, zlasti besedili, grafikami, logotipi, ikonami, slikami, zvočnimi posnetki, video posnetki, digitalnimi datotekami, podatkovnimi zbirkami in programsko opremo, kot tudi vsakršnimi zbirkami, ki jih sestavljajo izbori, organizacija ali razporeditev vsebin ipd. je WishCAM ali njegovi dajalci licenc ali dobavitelji.

5. Prepovedane vsebine in aktivnosti


WishCAM si pridržuje pravico, da zavrne ali iz spletnega mesta odstrani kakršnokoli gradivo, aktivnost ali storitev, ki je pornografskega značaja, ali rasno ali pa versko nastrojeno.Takšne vsebine so na tem spletnem mestu prepovedane. WishCAM pa lahko, po lastni presoji, vendar neobvezno, dovoli javni prikaz slik, ki vsebujejo goloto, če izkazujejo umetniško ali drugo družbeno vrednost.

Ob včlanitvi se fotografi ob zgoraj navedem strinjajo, da:
 • WishCAM-u ne bodo posredovali vsebin, ki bi na kakršenkoli način kršile pravila in teh pogojev uporabe;

 • WishCAM-u ne bodo posredovali kakršnegakoli pornografskega gradiva;

 • WishCAM-u ne bodo posredovali kakršnegakoli gradiva, ki je obrekljive, goljufive, ali obscene narave ali na kakršenkoli način nadleguje ali zlorablja druge;

 • ne bodo posredovali ali pošiljali materialov ali komentarjev, ki so lahko škodljivi za varnost ali integriteto WishCAM-a in/ali spletnega mesta ter njenih uporabnikov, vključno in ne omejeno na materiale, kot so virusi, programska oprema ali črvi;

 • ne bodo dostopali in/ali uporabljali uporabniških računov, ki niso njihovi, razen ob dovoljenju lastnikov uporabniškega računa;

 • ne bodo zlorabili, prenesli, prodali ali kakorkoli drugače razkrili osebnih podatkov, ki so jim jih posredovali drugi naročniki, obiskovalci ali povpraševalci;

 • ne bodo drugim uporabnikom posegali v uporabo spletne strani na način, ki bi lahko komurkoli kakorkoli škodoval ali slabšal uporabniško izkušnjo ob uporabi spletnega mesta

 • ne bodo spreminjali, prilagajali ali vdirali v WishCAM in ga preoblikovali tako, da bi lažno izgledal tako, kakor da je povezan z njimi ali s tretjo osebo, podjetjem, spletno stranjo ipd.;

 • ne bodo pošiljali vsiljene pošte („spam“) drugim uporabnikom ali jih obremenjevali z nezaželjeno komunikacijo;

 • ne bodo na spletnem mestu objavljali nobenih bistveno napačnih ali zavajajočih informacij ali takšne kako drugače posredovali naprej ostalim uporabnikom WishCAM-a, vključno in ne omejeno na napačno ali zavajajoče oglaševanje.


Strinjate se, da WishCAM ne nosi odgovornosti za ugotavljanje legalnih lastnosti kakršnegakoli posredovanega gradiva ali aktivnosti, ki ste ga na spletno stran posredovali vi ali drugi.

6. Obračunavanje


Vse plačljive WishCAM-ove storitve se bodo vplačevale v naprej in samo na takšen način tudi delovale. Npr. razkritje kontaktnih informacij bo možno samo ali z zakupljeno mesečno naročnino ali pa z uporabo “odklepov”.

WishCAM bo pridruženim fotografom ponujal različne storitve glede na izbrane naročniške pakete. Vsak član bo samostojno odgovoren za to, da se ustrezno seznani s temi pogoji uporabe ter ponujenimi naročniškimi paketi in storitvami.

a. Naročnina


Zaenkrat je uporaba WishCAM-a za vse uporabnike v celoti brezplačna. Ko bo na WishCAM-u dovolj včlanjenih fotografov, bo razkrivanje kontaktnih informacij povpraševalcev postalo plačljivo. Kdaj bo napočil ta trenutek še ni znano.

Fotografi bodo lahko kontaktne informacije povpraševalcev razkrili z mesečnimi naročninami ali pa s posamičnimi »odklepi«.

V primeru mesečnih naročnih se bodo fotografom kontaktne informacije povpraševalcev razkrivale takoj ob prejetih povpraševanjih, število razkritij pa bo neomejeno.

V primeru posamičnih odklepov pa bodo fotografi lahko vsako prejeto povpraševanje ločeno odklenili oz. razkrili povpraševalčeve kontaktne informacije.

Fotografom bo ponujena možnost, da sami izberejo zanje najprimernejši način odklepanja kontaktnih informacij.

Prenehanje in podaljševanje naročnine


Naročnina se ne bo podaljševala samodejno. Fotografi bodo samostojno skrbeli za podaljševanje naročnine. WishCAM bo fotografom ob približevanju izteka naročnine po e-pošti poslal več opomnikov.

V primeuru poteka naročnine bo samodejno razkrivanje kontaktnih informacij v novo prejetih povpraševanjih izklopljeno. Le-te bo možno razkriti s posamičnim odklepom (glej naslednjo točko „Odklepi“) ali s podaljšanjem naročnine. Samodejno razkrivanje se bo nadaljevalo z dnem podaljšanja naročnine.

Nerazkrite kontaktne informacije povpraševalcev bo za nazaj možno razkrivati samo s posamičnimi odklepi.


Prekinitev naročnine


Naročnino bo možno ob vsakem trenutku prekiniti s pisnim zahtevkom na subscriptions@wishcam.com. V zahtevku bo potrebno jasno opredeliti, ali bo željena samo prekinitev naročnine ali bo željen tudi izbris fotografovega uporabniškega računa ter umik vseh njegovih vsebin s spletnega mesta.

Ob prekinitvi naročnine fotografu vplačila ne bodo povrnjena, razen v primeru ugotovljenih nepravilnosti, ki bodo moralno upravičevale vračilo denarja. WishCAM si pridržuje pravico do končne presoje, ali bo vračilo denarja upravičeno ali ne.

Zamrznitev naročnine (in uporabniškega računa)


Fotografu je v uporabniški konzoli na voljo začasna zamrznitev uporabniškega računa. To pomeni, da svoj uporabniški račun ter vse z njim povezane prikazane vsebine začasno umakne iz iskalnih zadetkov, torej preneha prikazovati javnosti, prav tako je onemogočeno prejemanje povpraševanj ter komunikacija z drugimi fotografi znotraj spletnega mesta. Ob zamrznitvi uporabniškega računa bo moč zamrzniti tudi mesečno naročnino, ki bo pričela ponovno teči ob odmrznitvi računa.

Vsak fotograf se strinja, da si bo WishCAM pridrževal pravico do začasne zamrznitve ali prekinitve naročnine, do omejitve dostopa ali kakšnih drugih akcij, v kolikor bo ugotovljeno, da je prišlo do kršitve teh pogojev uporabe.

WishCAM si pridržuje pravico do spremembe ali ukinitve svojih storitev, začasne ali trajne, z ali brez predhodnega obvestila.


b. Odklepi


En „odklep“ pomeni dejanje, kjer so fotografu v njegovi uporabniški konzoli ob pritisku na gumb “Razkrij” razkrijejo kontaktne informacije enega povpraševalca v dotičnem - enem prejetem povpraševanju. Z enim odklepom je torej možno razkriti samo kontaktne informacije enega povpraševalca.

Odklepi bodo kot navidezna denarna valuta znotraj WishCAMa, ki jih bo moč kupiti v trenutku klika na gumb “razkrij” ali pa vnaprej, posamično ali v večjem številu, možno pa jih bo pridobiti tudi brezplačno - kot promocijske odklepe.

Promocijske odklepe si bodo fotografi lahko pridobili na več načinov, npr. v nagradnih igrah ali pa npr. v zameno za deljenje WishCAM-ovih promocijskih sporočil na svojih uporabniških računih na socialnih omrežjih, kot so Facebook, Twitter ipd.

WishCAM bo razlikoval med plačljivimi ter promocijskimi odklepi, ki se bodo znotraj WishCAM-a obravnavali drugače. Plačani odklepi ne bodo imeli roka trajanja oz. uporabe in jih bo možno vnovčiti kadarkoli. Promocijski odklepi pa bodo lahko imeli omejen rok trajanja.

Odklepov ne bo možno zamenjati za denar ali jih pretvoriti v mesečno naročnino.

c. Prekrivanje odklepov z naročnino


V kolikor bi prišlo pride do situacije, kjer ima fotograf na voljo še določeno število odklepov, bodisi plačanih ali promocijskih, pa je vplačal naročnino, bo le-ta imela prednost pri razkrivanju kontaktnih informacij. To pomeni, da, v kolikor bo fotografu tekla naročnina za rakrivanje kotnaktnih informacij, ne bo mogel koristiti odklepov. Te bo lahko ponovno koristil šele, ko mu bo prenehala teči naročnina.

V primeru začasne zamrznitve uporabniškega računa bodo vse naročnine prenehale teči in se podaljšale za časovno obdobje zamrznitve. Naročnina bo ob odmrznitvi računa pričela teči dalje.


d. Cenik


Cene posameznih odklepov in naročnin bodo znane, ko bo razkrivanje kotnaktnih informacij postalo plačljivo.

Aktualne cene storitev bodo na vpogled javnosti pod zavihkom Pridružite se zdaj (klik) ter fotografom v njihovi uporabniški konzoli pod zavihkom naročnina.

7. Omejitev odgovornosti


Včlanjeni fotografi se strinjate, da WishCAM, njegova hčerinska podjetja, podružnice, dodeljence, uradnike, uslužbence, zaposleni, ponudniki storitev, dobavitelji ali druge vpletene osebe ne nosijo nikakršne odškodninske odgovornosti in z njo povezane krivde, odškodnine in stroškov (vključno z odvetniškimi), ki bi morebiti nastali v zvezi s katerim koli ukrepanjem, tožbo, terjatvami ali postopkom, ki bi ga zaradi vaše domnevne kršitve teh pogojev in jamstev iz tega sporazuma uvedla tretja oseba zoper WishCAM ali vas.

V nobenem primeru ne bodo WishCAM, njegovi zakoniti zastopniki, zaposleni, lastniki, agenti ali uporabniki odgovorni vam ali treji osebi za kakršnokoli indirektno, naključno ali vzročno, škodo, vključujoč izgubljeni profit, dobronamernost ali drugo obliko izgube, bodisi materialne ali nematerialne, ki bi izhajala iz uporabe te storitve ali katere koli vsebine ali drugih materialov.

Spletno mesto in vse njegove vsebine, aktivnosti in storitve so na voljo takšne, kot so, z vsemi napakami in brez kakršnihkoli garancij ali zagotovil. WishCAM zavrača vse garancije, bodisi izrečene ali nakazane, vključno, vendar ne omejeno na jamstva o lastništvu, primernosti za prodajo, za ustreznost za določen namen, za nekršenje pravic, za točnost in vse garancije za varnost, zanesljivost, pravočasnost, natančnost in učinkovitost spletne strani. WishCAM ne garantira, da so vsebine na tej spletni strani točne, popolne, zanesljive, ažurne ali brez napak in da so to spletno mesto, serverji, poslana e-sporočila ipd. brez virusov ali drugih škodljivih programskih komponent. Uporaba spletnega mesta je na vašo lastno odgovornost in opuščate vse terjatve in vzroke za ukrepe v zvezi z vašo uporabo tega spletnega mesta, z njim povezanimi storitvami ter obstoječimi hiperpovezavami do drugih spletišč.

8. Povpraševanja


Del storitev, namenjenim fotografom, je prejemanje povpraševanj, ki se fotografom prikazujejo v njihovih uporabniških konzolah pod zavihkom „povpraševanja“.

WishCAM ne odgovarja za točnost podatkov v prejetih povpraševanjih. Za preverjanje pristnosti povpraševalni formular sicer uporablja običajne metode preverjanja uporabnikov in blokiranja spletnih robotov (nisem robot, (re)captcha itd.) in je oblikovan tako, da povpraševalce usmerja v oddajo pristnih podatkov, vendar morajo verodostojnost povpraševanj fotografi oceniti sami glede na prejete podatke. Fotografi na lastno tveganje razkrivajo kontaktne informacije v prejetih povpraševanjh.

Ob oddaji povpraševanja morajo povpraševalci v formularju za oddajo povpraševanja obvezno odkljukati okence, da se strinjajo s pogoji uporabe spletnega mesta WishCAM, v katerih so seznanjeni z dejstvom, da morajo fotografi za to storitev plačati, da z oddajo neresničniih podatkov le-tem povzročajo direktno finačno škodo in da lahko, v skrajnem primeru, za njo tudi odškodninsko odgovarjajo.

Fotografom je v primeru sumljivih povpraševanj v konzoli za povpraševanja na voljo možnost (gumb) za prijavo le-teh.

WishCAM v primeru oporečnih povpraševanj fotografom ne vrača denarja, lahko pa, a nezavezujoče, v kolikor je ugotovljena takšna zloraba sistema, fotografom povrne odklepe, ki so bili uporabljeni za razkritje kontaktnih informacij v teh oporečnih povpraševanjih.


9. Zakoni, območje jurisdikcije in pristojnost


Z uporabo WishCAM-a se strinjate, da spletno mesto WishCAM gostuje v Evropski uniji. Opozarjamo vas, da v kolikor dostopate na WishCAM s fizično lokacijo izven Evropske unije, obstaja možnost , da zakoni v zvezi z zbiranjem osebnih podatkov, njih uporabe in razkritij, na vašem območju ne sovpadajo z zakoni EU. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate in se strinjate, da svoje podatke nadalje prenašate v EU ter se ob tem tudi:

 • strinjate s takšnom prenosom;

 • strinjate, da ne boste sprožili nobenega sodnega postopka v zvezi z uporabo spletnega mesta WishCAM kje drugje kot pred stvarno pristojnim sodiščem v Mariboru;


10. Drugi pogoji


Ti pogoji uporabe, skupaj z vsebovanimi politikami in smernicami, predstavljajo celotno pogodbo med vami in z WishCAM-om v zvezi z uporabo tega spletnega mesta. Če katera izmed določb v teh pogojih uporabe ni veljavna, preostale še zmeraj ostanejo veljavne in izvršljive v polni moči. Če WishCAM ne uveljavi ali uporabi neke pravice, to ne pomeni opustitve le-te pravice ali določbe v kakršnemkoli primeru. Če se katera koli določba teh pogojev uporabe s strani pristojnega sodišča izkaže za neveljavno ali neizvršljivo, se ta določba izloči iz teh pogojev uporabe, a ne vpliva na veljavnost in izvršljivost ostalih določb. V primeru prevoda teh pogojev uporabe ima prednost pri interpretaciji njihove vsebine slovenska različica.

Prevedeni pogoji uporabe se v ostalih jezikih lahko malenkostno vsebinsko razlikujejo od krovne, slovenske različice. Slovenska različica velja prednostno.

11. Spremembe


WishCAM lahko kadarkoli spremeni svoje storitve, z ali brez objave o spremembah. WishCAM ni odgovoren vam ali kateri koli tretji osebi za spremembe, spremembe cen, prenehanje ali ukinitev storitev (ali katerega koli drugega WishCAM-ovega dela).


WishCAM d.o.o
Spremenjeno dne, 6. 7. 2017